Archiv článků

Halloweenský projektový den

24.10.2019 19:09
V pátek 1. listopadu nás čeká Halloweenský projektový den. V prvních dvou hodinách budou děti ve svých třídách, kde pro ně paní učitelky přichystají dopolední program. Od 10h. se přesuneme do tělocvičny na tradiční strašidelný rej masek. Žáci, kteří se nechtějí účastnit karnevalu, budou mít...

Varhanní koncert

22.10.2019 20:02
Ve čtvrtek 24. října navštívíme knířovský kostel Zvěstování Panny Marie, kde pro nás bude připraven program s varhanním koncertem v podání profesionálního varhaníka Martina Kubáta.

Záložka do knihy spojuje školy

20.10.2019 21:13
Našeškola se letos účastnila již 10.ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Téma letošního ročníku bylo "List za listem - baví mě číst." Byla nám přidělena slovenská škola ve Velkých Uhercích v Trenčianském kraji, se kterou si vyměníme záložky. Při čtení a literární...

Rodičovské schůzky

17.10.2019 19:33
Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na Třídní schůzky, které se uskuteční v úterý 22. října, od 15:15h. Mladší děti mohou počkat na své rodiče ve školní družině.

Dopravní výchova

13.10.2019 18:25
Teoretická část dopravní výchovy pro žáky 4. a 5.r. bude v úterý 15. 10. v budově školy.

Výsledky Logické olypiády

13.10.2019 18:20
Gratulujeme Tobíkovi K. z 5.r. za postup do krajského kola Logické olympiády. Velká pochvala patří i žákům, kteří se přihlásili a testové úlohy si vyzkoušeli.

ŠD - 72 HODIN

11.10.2019 20:50
Obě oddělení ŠD se i letos zapojili do celorepublikové akce 72 HODIN - ruku na to. Akce spočívá v dobrovolné pomoci přírodě či našemu okolí. Naši malí pomocníci pomohli poklidit školní zahradu, kterou téměř denně využíváme nebo se vydali k autobusové zastávce, kde obnovili malované obrázky. Za...

ŠD - Drakiáda

11.10.2019 20:49
ŠD bude v následujícím týdnu, příp. dle počasí, pořádat DRAKIÁDU. Děti, které se chtěji zúčastnit, si mohou nosit své létající draky (podepsané a již doma vyzkoušené) do družiny, kde jim je paní vychovatelky uschovají do konání akce.

Výukový program Dravci

09.10.2019 18:59
Na druhou vyučovací hodinu se celá škola přezula a oblékla, protože za námi přijel sokolník a předvedl nám ukázku výcviku dravců. Nechyběl orel skalní, raroh obecný, sova pálená - Evelín, výr velký, sýček obecný, krkavec obecný - Ronja, káně lesní, poštolka obecná - Fišta, káně rudoocasé a také...

Indiáni z 5. třídy

09.10.2019 17:37
Od začátku školního roku jsme začali celoroční hru Za pokladem na Stříbrném jezeře, která je součástí celoškolního projektu. Hra je motivována životem Indiánů a jejich sepjetím s přírodou. Během hry budeme sbírat zlaté nugety, které budeme postupně proměňovat za možnost vybarvení per v indiánské...