Dotace EU - Výzva Šablony II

V rámci Výzvy Šablony II obdržela škola dotaci ve výši 690 619,00 Kč na projekt Tvořivý Knířováček II., registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/18_063/0012119

Finance budou využity na realizaci aktivit z těchto šablon:

  • Školní asistent - personální podpora ZŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Projektový den mimo školu
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Klub pro účastníky ŠD (čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, klub komunikace v cizím jazyce, badatelský klub)