Informace rodičům

Výukový program 3.-5.r.

08.12.2020 19:50
Ve čtvrtek proběhně ve 3.-5.r. program Eurocentra Pardubice na téma - VÁNOCE V ZEMÍCH EU. Přednáška seznamuje žáky s původem Vánoc a rozmanitostmi vánočních oslav, tradic, pokrmů a kuriozit napříč Evropou.

Návrat 3.,4., a 5.ročníku

19.11.2020 17:29
Vážení rodiče, zbývající ročníky by se měly vrátit do školy v pondělí 30.11.2020. Na všechny dětí se již moc těšíme a nemůžeme se dočkat společných chvil ve škole. Na základě bližších pokynů z MŠMT budete informování o organizaci výuky třídními učiteli v průběhu příštího týdne. Tradiční adventní...

Matematický klokan

12.11.2020 17:56
Žákům 3. -5.r. byly poslány informace o mezinárodní soutěži Matematický klokan. Žáci jsou podle věku rozděleni do kategorií Cvrček a Klokánek (děti v kategorii spadají do loňského školního roku, odkdy je soutěž přesunuta). Pracovat na zadání mohou žáci ještě dnes a zítra. Termín pro odevzdání byl...

Ošetřovné

15.10.2020 07:00
Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?  Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a...

Výukové programy

14.10.2020 22:25
Na dobu 14-ti dnů obdržela naše škola vyukové programy pro naše žáky zdarma, tak jako jsme byli zvyklí na jaře. Pin ke spuštění Didakty a link k Nové škole obdržíte v e-mailech od svých třídních učitelek. Další tipy na procvičování:...

Oběd ze školní jídelny

14.10.2020 22:20
Po dobu distanční výuky si žáci mohou odebírat oběd ze školní jídelny ZŠ Jiráskova, a to do jídlonosičů. Všichni mají obědy odhlášeny, je třeba se domlouvat individuálně s vedoucí ŠJ, paní Sotonovou.

Distanční výuka

12.10.2020 23:00
Vážení rodiče,  určitě jste zaregistrovali nařízení vlády ohledně uzavření I.stupňů škol od středy 14.října. Doufali jsme, že k tomuto alespoň u malých dětí již nedojde. Bohužel se tomuto nařízení musíme podřídit. Veškeré informace obdržíte po emailech od třídních učitelů. Jelikož jsme si vše...

Beseda s odborníkem - ZRUŠENO

11.10.2020 20:13
Ve středu se žáci 3.-5.r. zúčastní besedy s odborníkem na téma Nebezpečí na internetu. Tato beseda je hrazena MAP Vysokomýtsko a pro děti je zdarma.

Sportovní hry - změna

06.10.2020 20:00
Sportovní hry pro 3., 4. a 5.r. budou vždy v úterý v 15:00 - 15:45h. Děti mohou odjíždět do Mýta autobusem v 16:08h.

Tonda Obal přijede do Knířova

04.10.2020 15:14
Třídíme ve škole, účastníme se vzdělávacích programů o správném třídění a recyklaci a nyní přijede Tonda Obal se svým vzdělávacím blokem k nám do Knířova. Každá třída se postupně dozví jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Budeme mít možnost se podívat na vzorky...