Informace rodičům

Oběd ze školní jídelny

14.10.2020 22:20
Po dobu distanční výuky si žáci mohou odebírat oběd ze školní jídelny ZŠ Jiráskova, a to do jídlonosičů. Všichni mají obědy odhlášeny, je třeba se domlouvat individuálně s vedoucí ŠJ, paní Sotonovou.

Distanční výuka

12.10.2020 23:00
Vážení rodiče,  určitě jste zaregistrovali nařízení vlády ohledně uzavření I.stupňů škol od středy 14.října. Doufali jsme, že k tomuto alespoň u malých dětí již nedojde. Bohužel se tomuto nařízení musíme podřídit. Veškeré informace obdržíte po emailech od třídních učitelů. Jelikož jsme si vše...

Beseda s odborníkem - ZRUŠENO

11.10.2020 20:13
Ve středu se žáci 3.-5.r. zúčastní besedy s odborníkem na téma Nebezpečí na internetu. Tato beseda je hrazena MAP Vysokomýtsko a pro děti je zdarma.

Sportovní hry - změna

06.10.2020 20:00
Sportovní hry pro 3., 4. a 5.r. budou vždy v úterý v 15:00 - 15:45h. Děti mohou odjíždět do Mýta autobusem v 16:08h.

Tonda Obal přijede do Knířova

04.10.2020 15:14
Třídíme ve škole, účastníme se vzdělávacích programů o správném třídění a recyklaci a nyní přijede Tonda Obal se svým vzdělávacím blokem k nám do Knířova. Každá třída se postupně dozví jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Budeme mít možnost se podívat na vzorky...

Přírodovědná exkurze

20.09.2020 19:49
Nejvíce se toho naučíme pozorováním, plněním úkolů a bádáním. Proto vyrážíme v úterý 22. září do krásné přírody ZOO Svatý Kopeček. Počasí nám bude přát, takže vše prozkoumáme, splníme, dobře se najíme a kdo bude mít chuť, zdolá i lesní lanový park.

Školní kroužky

14.09.2020 22:47
Od pondělí 14. 9. byly otevřeny následující kroužky:  Pondělí  1.r. Hravá angličtina  2.+3.r. Hravá angličtina  Úterý 1.-5.r. Florbal - dle individuální přihlášky, komunikace přímo s Florbalovou akademií Olymp  2.+3.r. Čtenářská dílna  1.-4.r. Country...