Adventní muzeum

09.12.2018 17:03

Tento týden s žáky postupně navštívíme Regionální muzeum (1.-3.r. ve středu, 4.-5.r. ve čtvrtek), kde zhlédneme ukázky výroby korálkových ozdob, slaměných a textilních dekorací, zdobení perníčků, výrobu keramiky na hrnčířském kruhu, aj. Současně navštívíme výstavu Mechanické betlémy. Cena vstupného i doprava je dětem hrazena z výtěžku vánočního jarmarku.

Zpět