Den Země

25.04.2018 20:25

Dnes se vydařilo počasí a my jsme prožili krásný den na vysokomýtském náměstí při Dni Země. Plnili jsme úkoly, které byly s našimi znalostmi z ekologie, třídění odpadu a poznávání rostlin a živočichů hračkou. Čtvrtá třída byla oceněna za sběr hliníku. Z rukou pana starosty a místostarosty převzali 3. cenu! Čtvrťáci a páťáci se obě cesty prošli a protáhli své mladé kosti.

Zpět