Indiáni z 5. třídy

09.10.2019 17:37

Od začátku školního roku jsme začali celoroční hru Za pokladem na Stříbrném jezeře, která je součástí celoškolního projektu. Hra je motivována životem Indiánů a jejich sepjetím s přírodou. Během hry budeme sbírat zlaté nugety, které budeme postupně proměňovat za možnost vybarvení per v indiánské čelence.
V září jsme sbírali informace o původu indiánských kmenů, o významu indiánských jmen a o totemech. Každý žák si vybral své indiánské jméno a vyrobili jsme totemy. Na začátku října jsme začali zkoumat indiánské písmo. Jednotlivé skupinky mají za úkol vymyslet a nakreslit zprávu pro ostatní skupiny.


Zpět