Info z Poháru vědy

04.03.2017 17:38

Měli jsme velkou radost z hodnocení prvního lednového úkolu, protože jsme dostali plný počet bodů - 100. Již jsme odeslali řešení druhého únorového kola.

V první části jsme vyrobili erb našeho týmu. Ve druhé části jsme odpovídali na otázky z oblasti recyklování odpadních materiálů. To bylo pro nás lehké, protože hodně informací známe z Recyklohraní. Pak jsme vyrobili trojpexeso. Tvořily ho trojice obrázků - věc, která se recykluje + správný kontejner + věc, která se vyrobí z recyklovaného materiálu.

V poslední části jsme vyrobili dvě hračky z odpadového materiálu. První hračkou byla chobotnička - přítulníčka z igelitového sáčku a druhou hračkou bylo vozítko z PET lahve, které muselo ujet alespoň půl metru. Tuto podmínku jsme splnili. Vozítko ujelo skoro dva metry. Všechno jsme vyfotili a popsali. Nejvíce legrace jsme si užili s chobotničkami.


Zpět