Info ze ŠD

13.01.2020 20:34

V týdnu 13. - 17.1. se děti vydají do lesa přilepšit lesní zvěři do krmelce (z domu si mohou donést vhodné ovoce, zeleninu, obilniny). I. oddělení se vydá 14. 1.

V pátek 17.1. - KINO v Šemberově divadle (Toy story 4).

Dne 21.1. od 13.00 - 14.30h se pro děti ze ŠD uskuteční maškarní karneval. Děti budou stíhat odjezdy autobusů beze změn.

Děti, které se budou chtět účastnit talentové soutěže, mohou již začít vymýšlet svá vystoupení (tanec, zpěv, recitace, hra na hudební nástroj,...)

Zpět