Info ze školy

22.05.2020 12:55
Vážení rodiče,
25. května se s dětmi opět uvidíme ve škole. 
Připomínáme, že je potřeba podepsat závaznou přihlášku, kde potvrdíte i seznámení s provozem školy a rovnou vyplníte i odchody žáků + čestné prohlášení. 
Zaslat můžete ve formě skenu přes e-mail nebo v listinné podobě první den děti odevzdají třídní učitelce. 
Bez těchto dokumentů nemohou být děti ve škole přijaty.
Odpoledne mohou děti odcházet samy na autobusy na základě vašeho potvrzení a uvedení času spoje. Zákonní zástupci si mohou děti vyzvednout před školou pouze ve vymezené časy (zasláno e-mailem), které vyberete pro každý den dle vašich potřeb. Pokud nastane změna v odjezdu, žádáme o včasné oznámení (písemně, s Vaším podpisem).
Vnitřní prostory školy i zahrada jsou již upraveny, dopolední část je rozdělena na hodiny/bloky tak, aby se o přestávkách jednotlivé třídy/skupiny nepotkávaly. V jídelně u oběda platí také jiná pravidla, než obvykle. 
Novinkou ve škole je video zvonek u vchodu, díky kterému se domluvíte s paní ředitelkou/kuchařkou/vychovatelkou velmi jednoduše. Do školy je nyní příchod rodičům i dalším strávníkům a veřejnosti uzavřen. Platí vymezené časové odchody, jak bylo přeposláno v e-mailech.
Režim dne je realizován na základě pokynů z MŠMT. K docházce se celkově přihlásilo 97% žáků, z čehož máme radost a na děti se již těšíme. 

 

Zpět