Informace k znovuotevření škol

20.04.2020 14:44
Vážení rodiče,
určitě jste v médiích zaznamenali informace ohledně postupného otevírání škol. 
Máme také informace pouze z médií a doposud jsme z MŠMT neobdrželi oficiální pokyny, ale měli by na nich pracovat a poslat ke konci dubna. Vycházíme zatím z uveřejněných podmínek. Připravujeme se všichni na jejich splnění, abychom se s dětmi mohli potkat 25. května zpátky ve škole.
Jelikož máme třídy s malým počtem žáků, nebude problém splnit limit 15 dětí a oddělené skupiny. Využijeme kapacitu tělocvičny, družiny a předpokládáme i výuku ve venkovní učebně.
Organizační změny ve družině a organizaci dne vám sdělíme, až budu vědět nastavení režimu školních obědů.
Jelikož bude školní docházka do konce školního roku zřejmě dobrovolná, je na vás, zda-li děti do školy opět pošlete, případně budete pokračovat v domácím vzdělávání. 
Zcela jistě bych zatím počkala, jak se situace vyvine, neboť může dojít ještě ke změnám v navrhovaných opatřeních. 
Veškeré informace včas obdržíte přes e-maily, FB nebo web školy.

 

Zpět