Nový školní rok

24.08.2020 16:50

Zpět do školy přivítáme všechny žáky v úterý 1. září 2020. 

Žáci 2. až 5. ročníku se dostaví do školy nejdéle v 7.45, škola bude otevřena již od 7.00h. Mezi 7.50-8.00 bude čas vymezen pro vstup prvňáčků s doprovodem na slavnostní zahájení s paní třídní učitelkou. Tento den žáci odcházejí rovnou do svých nových tříd, bez přezouvání. Vstup rodičů žáků 2. až 5. ročníku nebo doprovázejících osob bude umožněn jen v závažných důvodech po předchozí dohodě s třídním učitelem či ředitelkou školy. Všem ostatním osobám je vstup do školy zakázán.

Ve škole není povinnost nosit roušku, ale při cestě hromadnou dopravou by ji žáci dle nařízení MZ měli mít. Bude probíhat zvýšená desinfekce veškerých prostor, stejně jako v režimu před prázdninami. Veškeré bližší informace obdrží rodiče od třídních učitelů v průběhu tohoto týdne e-mailem. Budeme se snažit o co možná nejběžnější režim v rámci manuálu z MŠMT pro nadcházející období.

Přivítání žáků proběhne 1. vyučovací hodinu, děti obdrží informace k následujícím školním dnům. Žáci mohou odjíždět "devítkou" do Vysokého Mýta, či odcházet do školní družiny.

Školní družina probíhá od úterý 1. září jako obvykle, do 16.00 hodin.

Prosíme, dejte svým dětem lístek s informacemi, kdy a jak pojedou domů.

Od čtvrtka  3.9. budou páté hodiny a odpolední vyučování dle rozvrhu.

Žáci obdrží podrobnější seznam se školními potřebami od svých třídních učitelek v průběhu prvního týdne. Ostatní školní pomůcky, sešity a učebnice dostanou děti ve škole.

V případě zájmu o oběd již na úterý 1.9.2020 musí rodiče dětem tento oběd v jídelně přihlásit. Ostatní dny již automaticky mají obědy všechny přihlášené děti.

Těšíme se na setkání ve škole se všemi našimi žáky.

Zpět