Nový školní rok

27.08.2021 18:37

Zpět do školy přivítáme všechny žáky ve středu 1. září 2021.

Žáci 2. až 5. ročníku se dostaví do školy nejdéle v 7.45, škola bude otevřena již od 6.50h. Mezi 7.50-8.00 bude čas vymezen pro vstup prvňáčků s doprovodem na slavnostní zahájení s paní třídní učitelkou. Tento den žáci odcházejí rovnou do svých nových tříd, bez přezouvání. Vstup rodičů žáků 2. až 5. ročníku nebo doprovázejících osob bude umožněn jen v závažných důvodech po předchozí dohodě s třídním učitelem či ředitelkou školy. Všem ostatním osobám je vstup do školy zakázán. Uvnitř budovy musí mít všechny dospělé osoby nasazeny respirátor a děti chirurgickou roušku či respirátor. Testovat se budou žáci 2.-5.ročníku hned první den, prvňáčci až den druhý.

Veškeré bližší informace o organizaci prvních školních dnů obdrží rodiče od třídních učitelů v průběhu prvního týdne e-mailem. Budeme se snažit o co možná nejběžnější režim v rámci manuálu z MŠMT pro nadcházející období.

Přivítání žáků proběhne 1. vyučovací hodinu, děti obdrží informace k následujícím školním dnům. Žáci mohou odjíždět "devítkou" do Vysokého Mýta, či odcházet do školní družiny. Školní družina probíhá od středy 1. září jako obvykle, do 16.00 hodin.

Prosíme, dejte svým dětem lístek s informacemi, kdy a jak pojedou domů.

Žáci obdrží podrobnější seznam se školními potřebami od svých třídních učitelek v průběhu prvního týdne. Ostatní školní pomůcky, sešity a učebnice dostanou děti ve škole.

V případě zájmu o oběd již na středu 1.9.2021 musí rodiče dětem tento oběd v jídelně přihlásit. Ostatní dny již automaticky mají obědy všechny přihlášené děti.

Těšíme se na setkání ve škole se všemi našimi žáky.

Zpět