Oběd ze školní jídelny

14.10.2020 22:20

Po dobu distanční výuky si žáci mohou odebírat oběd ze školní jídelny ZŠ Jiráskova, a to do jídlonosičů.
Všichni mají obědy odhlášeny, je třeba se domlouvat individuálně s vedoucí ŠJ, paní Sotonovou.

Zpět