Obědy

28.08.2019 14:56

Všichni přihlášení strávníci mají obědy automaticky až od úterý 3. září. Rodiče žáků 2. - 5.r. si mohou oběd na pondělí 2. září přihlásit u vedoucí školní jídelny.

Obědy se k nám dovážejí stále z jídelny ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto. Odhlašování i přihlašování obědů si provádí pouze rodiče. Odhlašování obědů: osobně v kanceláři jídelny, nebo telefonicky do 14:00 hodin na tel. 731412046, 465 424 273.

Rodiče pro nové prvňáčky musí vyplnit a odevzdat přihlášku ke stravování v kanceláři jídelny.

Zpět