Pasování na čtenáře

16.05.2018 16:21

V naší škole je již několikaletou tradicí pasování prvňáčků na dobré čtenáře. Děti se na tento
slavnostní den velmi těší. Hned ráno před královnou předvedou své čtenářské dovednosti získané četbou ze Slabikáře. Ona je poté pasuje na čtenáře a rozdá dětem Čítanky, diplomy pro pilné čtenáře, záložky a další malé dárky. Od tohoto okamžiku si naši prvňáčci mohou zapůjčit další zajímavé knihy ze školní knihovny.

Všem prvňáčkům přeji mnoho krásných chvil strávených nad svou oblíbenou knihou.


Zpět