Pohár vědy 3

05.04.2017 18:02

Máme za sebou hodnocení druhého únorového kola. Dostali jsme opět 100 bodů.

Odeslali jsme řešení třetího březnového kola. V první části jsme zjišťovali, co obsahuje osobní krabičky astronautů při letu do vesmíru. Pak jsme vyrobili osobní krabičku našeho týmu. 

Druhá část byla věnována souhvězdím. Měli jsme za úkol zjistit vzdálenost hlavních hvězd tří souhvězdí od Země a vyrobit jejich modely. Udělali jsme modely souhvězdí Delfín, Velká medvědice a Malý medvěd.

Ve třetí části jsme dělali pokusy se zobrazováním. Kreslili jsme vlastní portréty na zrcátka, pak jsme se dívali do zrcátka a kreslili na papír. Nejtěžší byl poslední úkol. Vyrobili jsme si zakřivená zrcadla z různých válců polepených zrcadlovou tapetou. Pozorovali jsme obraz jednoduchých tvarů na válcích, a jak se změnil původní tvar. Nakonec jsme vymýšleli zakřivený tvar, který se měl na válci zobrazit jako kruh nebo čtverec. Všechny úkoly nás bavily a už promýšlíme další.


Zpět