Požární ochrana 4.+5.r.

04.03.2020 18:00

V úterý 3. března se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili vzdělávacího programu o požární ochraně. Získali mnoho zajímavých informací o náplni práce hasičů, o státním požárním dozoru a o práci hasičů při ochraně obyvatel v případech mimořádných událostí.

Poznali, co znamená „ohňový trojúhelník“. Zopakovali si správný způsob oznamování závažných událostí. Také se dozvěděli, jak se mají chovat v případě požáru.

Všem se moc líbila ukázka oblečení hasičů, kterou si mohli také vyzkoušet. Na závěr proběhla beseda, při které měli žáci mnoho otázek ohledně práce hasičů.

Program byl velmi pěkný a zajímavý.

Zpět