Přijaté děti do 1.ročníku ve školním roce 2019/2020

09.04.2019 09:00  Rozhodnutí 

 

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

od školního roku 2019/2020  k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, příspěvková organizace jsou přijati níže uvedení žáci pod registračním číslem:

01/2019                   

02/2019

03/2019

04/2019

05/2019

06/2019

07/2019

08/2019

09/2019

10/2019

11/2019

12/2019

13/2019

14/2019

15/2019

 

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, příspěvková organizace  a rozhoduje o něm Krajský úřad Pardubického kraje.

                         

Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, příspěvková organizace,

se sídlem Vysoké Mýto – Knířov 11,  566 01  Vysoké Mýto


 V  Knířově    ­­8.4.2019 
 

Mgr. Monika Bystřická Mandíková,                                                

                ředitelka školy

Zpět