Projektový den 1.r.

26.04.2018 20:44

První třída si ve středu udělala příjemné projektové dopoledne k příležitosti nedělního svátku Dne Země. Vyrazili jsme do méně známých končin nedalekého lesa, cestou po louce jsme se snažili zahlédnout zajíce nebo pasoucí se srnky, ale nejspíš mají plno práce s mláďaty a neukázali se nám. Děti se v lese chovaly podle pravidel, která umí i správně vyjmenovat, věděly co v lese v průběhu roku najdeme za "dobroty" (maliny, ostružiny, borůvky, houby), připomněly si jehličnaté i listnaté stromy a byl čas i na hraní, které mají moc rády. Na závěr vypracovaly pracovní list a prohlédly si zvířátka alespoň z obrázků.

Zpět