Recyklace hrou

13.11.2016 12:23

Druhý listopadový týden byl ve znamení ekologické výchovy na naší škole. Nejen, že děti plnily úkoly v celoročním vědomostním projektu "Bystrý Knířováček", ale téma ochrany přírody se objevilo v dalších vyučovacích předmětech. Závěrečným shrnutím byl pro všechny žáky páteční výjezdní program Recyklace hrou, který byl pro naši školu připraven díky pravidelné účasti v projektu Recyklohraní. Děti se dozvěděly podstatu a přínos recyklování pro naši přírodu. Nejvíce je zaujala výuková videa z míst, kde se odpad dále zpracovává. Zajímavé byly i krabičky plné jednotlivých součástek z velkoobjemného odpadu.

Velmi nás potěšilo, když byly naše děti pochváleny za všechny znalosti. Na jiných školách jich prý tolik nemají a den strávený u nás byl pro lektora pěkným výletem. Na závěr získaly všechny třídy certifikáty, které jsou nyní vystaveny ve škole.


Zpět