Recyklohraní

02.12.2018 09:31

Žáci 5.r. splnili 1. úkol letošního školního roku v rámci projektu Recyklohraní. Úkol byl zaměřen na reklamu, která propaguje sběr drobného elektra a baterií. Děti při tvoření plakátů vymyslely slogany jako: "TŘÍDÍŠ, ZACHRAŇUJEŠ", "BUĎTE HRDINOVÉ A TRIĎTE, ZACHRAŇTE PLANETU", "NEBUĎTE LÍNÍ A TŘIĎTE ODPAD!" V příštím úkolu se zaměříme na výrobu "Baterkožrouta".

Zpět