Regionální kolo přírodovědné soutěže

29.05.2018 21:19

Žáci, kteří se umístili nejlépe v místních kolech přírodovědné soutěže, se ve středu 23. května zúčastnili regionálního kola v poznávání přírodnin.

Ráno jsme jeli vlakem do České Třebové. Po příchodu do základní školy Habrmanova, která soutěž pořádala, jsme se rozdělili na dvě skupiny. Děti z první skupiny soutěžily v poznávání rostlin, hornin a nerostů. Děti z druhé skupiny poznávaly živočichy, horniny a nerosty. Všichni se velmi snažili a
soutěž se jim líbila. Protože bylo krásné počasí, cestou na nádraží jsme se stavili v cukrárně na zmrzlinu.


Zpět