Školní kolo přírodovědné soutěže

14.05.2017 18:57

Žáci 3.-5. třídy mají za sebou školní kolo v poznávání rostlin, živočichů, minerálů a hornin. Na Knířováku byli vyhlášeni a odměněni 3 nejlepší přírodovědci z každého z těchto ročníků.

Za 3. třídu se umístili: 1. místo - Kubík Kroulík, 2. místo - Klárka Sládková, 3. místo - Káťa Benešová.

Ve 4. ročníku: 1. místo - Matěj Bejblík, 2. místo - Jeník Čepička, 3. místo - Matěj Kopecký.

V 5. ročníku: 1. místo - Klárka Kiššová, 2. místo - Alenka Trnková, 3. místo - Lenka Šafrová.

Gratulujeme!

Zpět