TŘÍDNÍ SCHŮZKY

11.04.2018 20:35

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky v úterý 24. dubna od 15.15 hod.

Součástí schůzek budou volby člena do školské rady, kterého volí zákonní zástupci. Současně budeme rádi za vaše návrhy tohoto člena, z řad rodičů.

Informace o datu a čase třídních schůzek si děti zapsaly do ŽK/zápisničku.

Zpět