Venkovní učebny

10.09.2018 19:23

Krásné září našetří sluníčkem, proto můžeme trávit velkou část předmětů venku v altánu, pod ořešákem, na zahradě a v okolí školy. Žáci chodí ven nejen na vycházky, kde při prvouce a přírodovědě pozorují změny v přírodě. Při pracovních činnostech sbírají přírodniny, v tělesné výchově hrají pohybové hry na zahradě nebo na louce u lesa. Kreslí v altánu a čtou pod ořešákem nebo pod břízkami. Učit se venku nás baví!

Zpět