Výlet 4. + 5.r.

08.12.2016 16:08

Ve středu 7. 12. odjeli žáci 4. a 5. ročníku do Východočeského muzea v Pardubicích a moc se těšili na korunovační klenoty. Než se na ně mohli podívat, museli ve dvojicích splnit několik úkolů a postupně se dostávat blíž a blíž ke klenotům. V prvním největším gotickém sále musely děti vyhledat mezi vystavenými exponáty odpovědi na 3 otázky, které se týkaly života Karla IV. Během plnění úkolů se každý mohl vyfotit s korunovační korunou a prohlédnout si oblečení, mince a zbraně z období vlády Karla IV.

Poté mohly děti postoupit do menší místnosti a hledaly odpovědi na otázky, které skrývalo 7 klíčů. Po splnění všech úkolů se otevřely dveře nejmenší tmavé místnosti, kde uprostřed zářily osvětlené korunovační klenoty. Byl to úžasný zážitek.

Potom jsme jeli na Veselý kopec, kde jsme si prošli jednotlivé stavby a obdivovali jsme zdobení vánočních ozdob, zdobení perníčků a výrobu ozdob z korálků. Ve mlýně si děti poslechly vypravování o vánočních zvycích a moc se jim líbil čtyřpatrový vrkoč, který dostávala nejpilnější přadlena. Největší radost měly děti, když objevily ve stodole mezi vystavenými vozy a saněmi také saně, které byly vyrobeny ve Vysokém Mýtě.

Oba programy se dětem moc líbily.


Zpět