Výuka od 4.1.2021

04.01.2021 07:49

Vážení rodiče,

veškeré informace ohledně výuky od pondělí 4.1.2021 jste obdrželi od třídních učitelů v průběhu vánočních prázdnin. 1.a 2.ročník pokračuje v prezenční výuce normálně ve škole s omezeným setkáváním mezi třídami, bez tělocviku i zpěvu a stále s rouškami. Školní družina je organizována pro každý ročník samostatně.  Ostatní ročníky se vrátili k distanční výuce dle nařízení z MŠMT kvůli epidemiologické situaci. Pokud by si někdo z rodičů žáků 3.-5.ročníku chtěl vyzvedávat v jídelně obědy, zavolejte do školy a domluvte se s paní kuchařkou na době, kdy je možné si oběd vyzvednout. Obědy si pak musíte přihlásit u paní vedoucí Sotonové v jídelně Jiráskovy školy. 

Jelikož máme všechny varianty již vyzkoušené, zcela jistě vše zvládneme. Na děti se moc těšíme a doufáme v příznivější vývoj, abychom se společně sešli opět ve škole se všemi našimi žáky. S případnými dotazy se neváhejte obrátit na učitele či vedení školy.

Zpět