Vzdělávací dny

20.06.2020 18:31

Vážení rodiče,

zapojili jsme se do projektu AŠSK Vzdělávací dny, které proběhnou v měsíci srpnu v rámci školy.  Je to kompenzace za distanční výuku ve 2.pololetí. Nabízíme možnost přihlásit děti v měsíci srpnu do tohoto projektu. Dny budou probíhat 10. – 13.8. a 17.-20.8.2020 od 8.00 hodin do 16.00 hodin. Každý týden 4 dny. Program je celodenní (8h) zajištění péče o žáky – z toho je dopolední vzdělávací část a odpolední volnočasová část, z toho každý den budou minimálně 2 hodiny pohybových aktivit. Ve skupině může být maximálně 15 žáků. Současně mohou být realizovány maximálně 2 skupiny, takže plná kapacita je 30 žáků. V rámci aktivit lze pořádat i návštěvu muzea, ZOO, knihovny, apod. Vedoucí skupiny bude pedagogický pracovník školy.  Dětem bude zajištěn oběd i pitný režim, vše v rámci projektu. Dopravu žáků do školy a zpět zajišťují zákonní zástupci žáků.

Žáci, účastnící se Vzdělávacích dní, NEPLATÍ žádné poplatky: jejich účast je hrazena v rámci projektu (stravné, pomůcky, vstupy, dopravné,…).

vzdělávací dny info.docx (13,5 kB)

Poslední týden bude již fungovat školní družina, ale pouze při dostatečném počtu zájemců.

Zpět