Začátek školního roku 2016/2017

30.08.2016 19:32

Školní rok začíná ve čtvrtek 1.září 2016.

První den proběhne slavnostní přivítání nových prvňáčků paní třídní učitelkou Mgr. Helenou Mandíkovou. Poté děti provede po škole jejich paní vychovatelka ze školní družiny a mezitím rodiče uslyší potřebné informace ohledně školního režimu (počítejte s časem 8.00 - 9.00 hod.).

Pro prvňáčky máme přichystány dárky, za které se patří poděkovat zřizovateli - MěÚ Vysoké Mýto, firmě Ovoce do škol a Papírnictví Štencl.

Ostatní žáci z vyšších ročníků se přivítají se svou paní učitelkou a obdrží informace k následujícím školním dnům (8.00-8.30).

Poté mohou děti odjíždět domů (stihnou autobus do VM v 8.57) či odcházet do školní družiny. Prosíme o předání infomace k odjezdu Vašich dětí tento den třídním učitelkám.

Již první den funguje školní družina normálně do 16.00 hodin. Pokud budete chtít na první den oběd, musíte si ho přihlásit v jídelně.

Obědy se k nám dovážejí stále z jídelny ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto. Odhlašování i přihlašování obědů si provádí pouze rodiče. Odhlašování obědů: osobně v kanceláři jídelny, nebo telefonicky do 14:00 hodin na tel. 731412046, 465 424 273. Rodiče pro nové prvňáčky musí vyplnit a odevzdat přihlášku ke stravování v kanceláři jídelny.

Žáci obdrží podrobnější seznam se školními potřebami od svých třídních učitelek v průběhu prvního týdne. Ostatní školní pomůcky, sešity a učebnice dostanou děti ve škole.

Dojíždějící žáci by si měli nechat potvrdit žákovské průkazky a zájemci o čipovou kartu si ji mohou zřídit. Žádost naleznete v dokumentech nebo si ji můžete vyzvednout na kontaktním místě či ve škole. Tato žádost musí být potvrzena školou (razítko a podpis), což bude možné poslední srpnový týden.

Na všechny naše žáčky i jejich rodiče se těšíme ve čtvrtek 1. září v naší škole.

Zpět