Jolana Tomášková, DiS.

Vychovatelka ŠD, 2. oddělení, asistent pedagoga ve 4. ročníku. Tel.: 778 726 743