Rozvrhy tříd

Rozvrhy pro školní rok 2015/2016 budou zveřejněny poslední srpnový týden.

1. třída                                                                    

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PO čj   m   tv prv      
ÚT čj  m vv čj      
ST čj m tv aj      
ČT čj čj hv prv      
čj m čj      


 2. třída

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PO čj m aj tv čt     
ÚT mg čj hv prv      
ST čj m    čt/ps prv vv     
ČT m čj čt/ps      
čj m tv prv      

 

 3. třída

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PO čj m aj čt/ps   prv    
ÚT m tv čjsl prv    vv čt
ST čj  aj čt/ps      
ČT čj tv mg prv  hv    
čj m aj      

 

 4.třída

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PO čj m lv   vv  vv   
ÚT mg čj tv aj vl      
ST čjsl m      inf/aj   inf/aj
ČT m čj aj tv vl     
čj m hv  lv      


5.třída 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PO čj m aj př    vv  vv
ÚT m cj lv tv inf    
ST čj mg  aj vl   lv
ČT m čjsl tv hv    
čj aj vl      

 

 

 

 Vysvětlivky:   

čj.............český jazyk             

čjsl..........česky jazyk sloh             

čt.............čtení                   

čt/ps.......čtení a psaní 

lv.............literární výchova   

inf........... informatika

aj.............anglický jazyk       

prv...........prvouka

m.............matematika          

mg..........matematika geometrie

vl.............vlastivěda             

.............přírodověda

hv............hudební výchova    

tv.............tělesná výchova

.............pracovní činnosti      

vv.............výtvarná výchova