Vážení rodiče budoucích prvňáčků. Níže naleznete seznam přijatých dětí. Vzhledem k velkému zájmu, kdy počet zájemců překročil kapacitní možnosti třídy jsem bohužel nemohla přijmout všechny žádatele, ačkoliv jsem navýšila počet přijatých žáků z 18 na 20. Váš zájem nás velmi těší a zároveň je nám líto, že nemůžeme přijmout všechny děti. Bohužel jsme limitování kapacitními možnostmi školy a jednotlivých tříd.

Rozhodnutí o přijetí se písemně do vlastních rukou nevydává. Informace o dalším průběhu obdržíte e-mailem.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonný zástupce do vlastních rukou v následujících dnech. Pokud jste nepodali přihlášku současně do více škol, což zákon umožňuje, máte možnost své dítě dodatečně zapsat do spádové školy nebo případně se individuálně domluvit s ředitelstvím jakékoliv školy,kde mají volnou kapacitu.

Mgr. Monika Bystřická Mandíková,

ředitelka školy