Vítejte na stránkách ZŠ KNÍŘOV 

Jsme škola s úplným 1. stupněm pro 85 dětí, které k nám dojíždějí z okolních vesnic a blízkého Vysokého Mýta. Výuka probíhá v 1. až 5. ročníku dle našeho ŠVP "Tvořivý Knířováček". Naší prioritou je, aby žáci chodili do školy rádi, stejně jako jejich učitelé. Zaměřujeme se na vzdělávání v oblasti rozvoje čtenářské a informační gramotnosti i anglického jazyka, který se v naší škole vyučuje již od 1.ročníku a to zábavnou a hravou formou. Důraz klademe na enviromentalní výchovu.

Mezi naše priority, které rodičům nabízíme patří zejména:

 • atmosféra pohody a radosti
 • individuální přístup ke každému žákovi
 • malý počet dětí ve třídě
 • pedagogický doprovod v autobusovém spojení
 • smyslové a prožitkové učení
 • několikadenní pobyt v přírodě, u moře
 • vlastivědné a přírodovědné exkurze
 • školní slavnosti
 • multikulturní a ekologickou výchovu
 • moderní a nadstandardní vybavení školy

 

Žáci navštěvují různorodé zájmové kroužky:

AJ KLUB

KLUB INFORMATIKY A ROBOTIKY

RYTMICKÉ HRY A TANEČKY

KERAMIKA mladší děti

SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ HRY 

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ 

KERAMIKA  starší děti

Náboženství

Florbal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 •  

 


" Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu; ale nech mne se zúčastnit a já pochopím."

                                                                                                                                                        Konfucius