Vítejte na stránkách ZŠ KNÍŘOV 

Jsme škola s úplným 1. stupněm pro 85 dětí, které k nám dojíždějí z okolních vesnic a blízkého Vysokého Mýta. Výuka probíhá v 1. až 5. ročníku dle našeho ŠVP "Tvořivý Knířováček". Naší prioritou je, aby žáci chodili do školy rádi, stejně jako jejich učitelé. Zaměřujeme se na vzdělávání v oblasti rozvoje čtenářské a informační gramotnosti a anglického jazyka, který se v naší škole vyučuje již od 1.ročníku a to zábavnou a hravou formou.

Žáci navštěvují různorodé zájmové kroužky:

Anglická konverzace - starší děti

Anglická konverzace - mladší děti

Kreativní dílny - mladší děti

Kreativní dílny - starší děti

Sportovní hry - mladší děti

Keramická dílna

Přírodovědný kroužek

Hrátky s výpočetní technikou

Čtenářský klub 2.r.

Čtenářský klub 3.r.

Klub deskových her

 Mezi naše priority, které rodičům nabízíme patří zejména:

  • atmosféra pohody a radosti
  • individuální přístup ke každému žákovi
  • malý počet dětí ve třídě
  • pedagogický doprovod v autobusovém spojení
  • smyslové a prožitkové učení
  • několikadenní pobyt v přírodě, u moře
  • vlastivědné a přírodovědné exkurze
  • školní slavnosti
  • multikulturní a ekologickou výchovu
  • moderní a nadstandardní vybavení školy" Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu; ale nech mne se zúčastnit a já pochopím."

                                                                                                                                                        Konfucius