Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program byl aktualizován k 1.9.2012.

švp_Knířov_2017.doc

švp školní družina 2012.doc (255 kB)

Nově aktualizovaný ŠVP pro školní rok 2017/2018 je k dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy.