Školní vzdělávací program

Aktuální verze našeho ŠVP Tvořivý Knířováček je k náhlednutí v budově školy.  Do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno

švp_Knířov_2019.doc

švp školní družina 2019.doc