Výsledky zápisu - seznam přijatých žáků:

Anonymizované výsledky zápisu 2024.pdf (90565)

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1.ročníku děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31.8.2024 a děti s odkladem školní docházky.

Elektronická registrace k zápisu zpřístupněna od 25.března (odpoledne) do 4.dubna 2024 do 12.00 h.

www.youtube.com/watch?v=DuSpNvx-VpE ...návodné instruktážní video
 

K elektronické registraci použijte tento odkaz:

aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsknirovcom/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3542

Ve dnech od 25.3.2024 do 4.4.2024 bude zákonným zástupcům zpřístupněn rezervační systém, vněmž zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Zároveň si rezervuje konkrétní čas zápisu, který se uskuteční v budově školy dne 5. 4. 2024.

Zápis do 1. ročníku 2024/2025 se bude konat v pátek 5.dubna od 13. do 17.hodin

Přijmuto bude maximálně 14 žáků.

Bližší informace a kritéria k přijetí naleznete v přiloženém souboru.

Informace k zápisu do 1.ročníku 2024-2025.pdf (199962)

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

  • vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;
  •  občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
  •  v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

  • vytištěná a podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;
  • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
  • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
  • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky

Dle zákona č.500/2004 Sb.. správního řádu informujeme všechny účastníky řízení Zápisu do prvních tříd školního roku 2024 / 2025 o právu nahlížení do spisu svého dítěte před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k povinné školní docházce v ZŠ Vysoké Mýto, Knířov,p.o.. V tomto spisu uvidíte veškeré podklady, které jste nám pro správní řízení předali. V případě zájmu kontaktujte vedení školy. 

skola@zsknirov.com / 778 726 743