Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022. Registrační číslo naleznete na žádosti o přijetí. 

Seznam přijatých žáků 2021.pdf (496,7 kB)

 

Zápis do 1.ročníku 2021/2022 bude i letos bez osobní přítomnosti dětí vzhledem k současným opatřením. 

Pokud by se situce změnila, zveřejníme případně další podrobnosti k organizaci zápisu. 

K zápisu využijte elektronickou registraci,která bude přístupná od 1.dubna do 16.dubna 2021.

aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsknirovcom/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3542

Po registraci, si stáhnete v aplikaci elektronickou přihlášku nebo žádost o odklad a následně ji doručíte do školy společně s kopií rodného listu dítěte.

Bližší informace k zápisu i kritéria naleznete zde:

Informace k zápisu do 1.ročníku 2021-2022.pdf (713,1 kB)