Vážení rodiče,

Dle zákona č.500/2004 Sb.. správního řádu informujeme všechny účastníky řízení Zápisu do prvních tříd školního roku 2023 / 2024 o právu nahlížení do spisu svého dítěte před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k povinné školní docházce v ZŠ Vysoké Mýto, Knířov,p.o.. V tomto spisu uvidíte veškeré podklady, které jste nám pro správní řízení předali.

V případě zájmu kontaktujte vedení školy. 

Pro školní rok 2023/2024 budou zapsány do 1.ročníku děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31.8.2023 a děti s odkladem školní docházky.

Elektronická registrace k zápisu zpřístupněna od 1.dubna do 12.dubna 2023 zde: aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsknirovcom/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3542

Ve dnech od 1.4.2023 do 12.4.2023 bude zákonným zástupcům zpřístupněn rezervační systém, vněmž zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Zároveň si rezervuje konkrétní čas zápisu, který se uskuteční v budově školy dne 14. 4. 2023.

Zápis do 1. ročníku 2023/2024 se bude konat v pátek 14.dubna od 13. do 17.hodin. Přijmuto bude maximálně 19 žáků.

Bližší informace a kritéria k přijetí naleznete v přiloženém souboru.

Informace k zápisu do 1.ročníku 2023-2024.pdf (194 kB)

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

  • vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;
  •  občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
  •  v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

  • vytištěná a podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;
  • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
  • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
  • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat: skola@zsknirov.com / 778 726 743