Dotace EU - Výzva Šablony III

V rámci Výzvy Šablony III obdržela škola dotaci ve výši 321.405,00 Kč na projekt Tvořivý Knířováček III., registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019381

Finance budou využity na realizaci aktivit z těchto šablon:

  • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Projektový den mimo školu
  • Projektový den ve výuce ZŠ
  • Klub pro žáky ZŠ