Granty

V letošním roce jsme uspěli se žádostí v grantovém programu společnosti TESCO " VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME " s projektem Prožitkové zahrady.
Obdrželi jsme 45.000 Kč na vybavení pomůckami, mobiliářem a prvky školní zahradu pro badatelskou činnost žáků a učení venku. 
Cílem projektu „Prožitková zahrada“ je zatraktivnit dosavadní zahradu školy pro všechny žáky a širokou veřejnost.
Zahrada se stane přírodní učebnou, pozorovatelnou, badatelnou, relaxačním místem i hernou. V zahradě se bude
odehrávat prožitkové učení. Bude vypracován celoroční plán „učení venku prožitkem“ v souladu s plánem EVVO a ŠVP.
Počítáme se zpřístupněním zahrady pro městské mateřské školy a všechny zájemce o enviromentální vzdělávání v
přírodním prostředí s veškerým zázemím školy.

Projektovým záměrem je vytvoření „Prožitkové zahrady“. Na pozemku školy budou vytvořeny „zóny“ pro různorodé prožitky při výuce, pozorování, badání, relaxaci, péči o zvířata i rostliny, hraní, sportování a setkávání. Vzhledem k tomuto záměru bylo zvoleno i vybavení, které žáci budou moci využívat při různých aktivitách v rámci „učení venku“ nebo při přípravě enviromentálních projektů. Důležitou částí zahrady jsou zóny praktického poznávání, výuky, relaxace a aktivní hry.

Na školní zahradu bude z dotace pořízeno: víceúčelová didaktická tabule, výukové karty k didaktické tabuli, desky s klipem, metodiky učíme se venku s batohem, atlasy - klíče do kapsy, hmyzí domeček, krmítko, pochozí lavička.