Školní zpravodaj

Pohár vědy I.

03.02.2020 20:55
Badatelský klub - Pohár vědy 1Již popáté jsme přihlásili do soutěže Pohár vědy. Letošní ročník se nazývá FOCUS 2020. Splnili jsme úkoly prvního lednového kola. V první části jsme představili náš tým a vymysleli jsme logo týmu. Ve druhé části jsme zkoumali světelné paprsky dopadající na bílý...

Vánoční besídka

21.12.2019 21:36
Páteční školní den začal mile již ve třídách, kde se poslouchaly a zpívaly koledy, ochutnávalo cukroví nebo zkoušely tradiční štědrovečerní zvyky. Děti mohly mít svá školní přání a tak jsme se po svačině všichni přesunuli k vánočnímu stromečku do tělocvičny. Po zazpívání koled jsme si rozdali dárky...

Videoštafeta

03.11.2019 16:14
Naše škola je zapojena do sítě Eko škol, a proto se badatelský klub zapojil do Eko výzvy natočit krátké video, na kterém členové odpoví na dvě otázky a tím vyjádří svůj názor na současné ekologické problémy. Otázky:1) Co malého, co děláme my, můžete udělat pro svět i vy, aby byl náš život...

Záložka do knihy spojuje školy

20.10.2019 21:13
Našeškola se letos účastnila již 10.ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Téma letošního ročníku bylo "List za listem - baví mě číst." Byla nám přidělena slovenská škola ve Velkých Uhercích v Trenčianském kraji, se kterou si vyměníme záložky. Při čtení a literární...

Výsledky Logické olypiády

13.10.2019 18:20
Gratulujeme Tobíkovi K. z 5.r. za postup do krajského kola Logické olympiády. Velká pochvala patří i žákům, kteří se přihlásili a testové úlohy si vyzkoušeli.

ŠD - 72 HODIN

11.10.2019 20:50
Obě oddělení ŠD se i letos zapojili do celorepublikové akce 72 HODIN - ruku na to. Akce spočívá v dobrovolné pomoci přírodě či našemu okolí. Naši malí pomocníci pomohli poklidit školní zahradu, kterou téměř denně využíváme nebo se vydali k autobusové zastávce, kde obnovili malované obrázky. Za...

Výukový program Dravci

09.10.2019 18:59
Na druhou vyučovací hodinu se celá škola přezula a oblékla, protože za námi přijel sokolník a předvedl nám ukázku výcviku dravců. Nechyběl orel skalní, raroh obecný, sova pálená - Evelín, výr velký, sýček obecný, krkavec obecný - Ronja, káně lesní, poštolka obecná - Fišta, káně rudoocasé a také...

Indiáni z 5. třídy

09.10.2019 17:37
Od začátku školního roku jsme začali celoroční hru Za pokladem na Stříbrném jezeře, která je součástí celoškolního projektu. Hra je motivována životem Indiánů a jejich sepjetím s přírodou. Během hry budeme sbírat zlaté nugety, které budeme postupně proměňovat za možnost vybarvení per v indiánské...

Houbařská sezóna

29.09.2019 19:57
Podle úlovků, které děti donesly do školy, je jasné, že houbám se letos daří. Děti o houbaření s nadšením vyprávěly. Téměř všechny již byly v lese a každý odcházel s plným košíkem. Na téma - houby - byla tento týden vyzdobena škola, nástěnky i tradiční soutěž "O bystrého Knířováčka"....

EDUbus

05.06.2019 20:48
Ve středu ráno se na knířovském parkovišti objevil autobus, se kterým nikdo nejel na výlet. Měl název EDUbus - nebo-li mobilní polytechnická laboratoř pro školy. Pomocí aktivizujících výukových metod, moderních technologií a atraktivního prostředí se žáci 2.r. seznámili s robotikou a Ozobotem...