Školní zpravodaj

Výuka a odpočinek 1. a 2.r.

26.01.2021 14:01
Žáci první a druhé třídy knířovské základní školy se během ledna věnovali hlavně výuce a společný čas trávili také v přírodě. Postarali se, aby divoká zvířáta netrpěla v zimě hladem. Do lesa jim přinesli jablíčka, mrkev a suché pečivo. Ptáčkům nasypali semínka a na větve stromu zavěsili pro sýkorky...

Seznámení se statistikou

08.12.2020 19:45
V rámci předmětu Informatika se žáci 4. a 5.r. zapojili do Minisčítání. Tento projekt má za cíl seznámit žáky se statistikou, blížícím se Sčítáním lidu na jaře 2021 a porovnat se s ostatními třídami v ČR. Žáci odpovídali na testové otázky typu Chcete vědět, kolik času denně žáci tráví na...

Mikulášská nadílka

06.12.2020 17:37
V pátek zavítal k nám do školy čistě knířovský, školní Mikuláš, čert a anděl. Čert prošel úplně všechny třídy a vybíral si, koho odnese. Mikuláš s andělem zavítali k těm nejmladším. Mikulášskou nadílku dostaly nakonec úplně všechny děti. A čert říkal, že z našich dětí nikoho nechce.

Dětský den

02.06.2020 20:18
V rámci celoročního projektu a Dne dětí dnes přibyla na zahradě nová stavba - venkovní indiánská učebna. Dopoledne jsme plnili indiánské úkoly a pomocí indicií všichni našli poklad. Po té přijelo překvapení - opravdové indiánské týpí. Už dřevěné tyče napovídaly, že stavba bude většího rozměru. A...

Požární ochrana 4.+5.r.

04.03.2020 18:00
V úterý 3. března se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili vzdělávacího programu o požární ochraně. Získali mnoho zajímavých informací o náplni práce hasičů, o státním požárním dozoru a o práci hasičů při ochraně obyvatel v případech mimořádných událostí. Poznali, co znamená „ohňový...

Badatelský klub - Pohár vědy II.

04.03.2020 17:54
Přišlo nám hodnocení za lednový úkol – získali jsme 95 bodů ze 100. V únorovém kole jsme zpracovali informace o Knířově a o naší škole. Pak jsme měli blíž představit členy týmu. Nakreslili jsme portréty členů a umístili jsme je na Soví strom. V další části úkolu jsme měli vybrat jednoho...

Pohár vědy I.

03.02.2020 20:55
Badatelský klub - Pohár vědy 1Již popáté jsme přihlásili do soutěže Pohár vědy. Letošní ročník se nazývá FOCUS 2020. Splnili jsme úkoly prvního lednového kola. V první části jsme představili náš tým a vymysleli jsme logo týmu. Ve druhé části jsme zkoumali světelné paprsky dopadající na bílý...

Vánoční besídka

21.12.2019 21:36
Páteční školní den začal mile již ve třídách, kde se poslouchaly a zpívaly koledy, ochutnávalo cukroví nebo zkoušely tradiční štědrovečerní zvyky. Děti mohly mít svá školní přání a tak jsme se po svačině všichni přesunuli k vánočnímu stromečku do tělocvičny. Po zazpívání koled jsme si rozdali dárky...

Videoštafeta

03.11.2019 16:14
Naše škola je zapojena do sítě Eko škol, a proto se badatelský klub zapojil do Eko výzvy natočit krátké video, na kterém členové odpoví na dvě otázky a tím vyjádří svůj názor na současné ekologické problémy. Otázky:1) Co malého, co děláme my, můžete udělat pro svět i vy, aby byl náš život...

Záložka do knihy spojuje školy

20.10.2019 21:13
Našeškola se letos účastnila již 10.ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Téma letošního ročníku bylo "List za listem - baví mě číst." Byla nám přidělena slovenská škola ve Velkých Uhercích v Trenčianském kraji, se kterou si vyměníme záložky. Při čtení a literární...