Školní zpravodaj

Dětský den

02.06.2020 20:18
V rámci celoročního projektu a Dne dětí dnes přibyla na zahradě nová stavba - venkovní indiánská učebna. Dopoledne jsme plnili indiánské úkoly a pomocí indicií všichni našli poklad. Po té přijelo překvapení - opravdové indiánské týpí. Už dřevěné tyče napovídaly, že stavba bude většího rozměru. A...

Požární ochrana 4.+5.r.

04.03.2020 18:00
V úterý 3. března se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili vzdělávacího programu o požární ochraně. Získali mnoho zajímavých informací o náplni práce hasičů, o státním požárním dozoru a o práci hasičů při ochraně obyvatel v případech mimořádných událostí. Poznali, co znamená „ohňový...

Badatelský klub - Pohár vědy II.

04.03.2020 17:54
Přišlo nám hodnocení za lednový úkol – získali jsme 95 bodů ze 100. V únorovém kole jsme zpracovali informace o Knířově a o naší škole. Pak jsme měli blíž představit členy týmu. Nakreslili jsme portréty členů a umístili jsme je na Soví strom. V další části úkolu jsme měli vybrat jednoho...

Pohár vědy I.

03.02.2020 20:55
Badatelský klub - Pohár vědy 1Již popáté jsme přihlásili do soutěže Pohár vědy. Letošní ročník se nazývá FOCUS 2020. Splnili jsme úkoly prvního lednového kola. V první části jsme představili náš tým a vymysleli jsme logo týmu. Ve druhé části jsme zkoumali světelné paprsky dopadající na bílý...

Vánoční besídka

21.12.2019 21:36
Páteční školní den začal mile již ve třídách, kde se poslouchaly a zpívaly koledy, ochutnávalo cukroví nebo zkoušely tradiční štědrovečerní zvyky. Děti mohly mít svá školní přání a tak jsme se po svačině všichni přesunuli k vánočnímu stromečku do tělocvičny. Po zazpívání koled jsme si rozdali dárky...

Videoštafeta

03.11.2019 16:14
Naše škola je zapojena do sítě Eko škol, a proto se badatelský klub zapojil do Eko výzvy natočit krátké video, na kterém členové odpoví na dvě otázky a tím vyjádří svůj názor na současné ekologické problémy. Otázky:1) Co malého, co děláme my, můžete udělat pro svět i vy, aby byl náš život...

Záložka do knihy spojuje školy

20.10.2019 21:13
Našeškola se letos účastnila již 10.ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Téma letošního ročníku bylo "List za listem - baví mě číst." Byla nám přidělena slovenská škola ve Velkých Uhercích v Trenčianském kraji, se kterou si vyměníme záložky. Při čtení a literární...

Výsledky Logické olypiády

13.10.2019 18:20
Gratulujeme Tobíkovi K. z 5.r. za postup do krajského kola Logické olympiády. Velká pochvala patří i žákům, kteří se přihlásili a testové úlohy si vyzkoušeli.

ŠD - 72 HODIN

11.10.2019 20:50
Obě oddělení ŠD se i letos zapojili do celorepublikové akce 72 HODIN - ruku na to. Akce spočívá v dobrovolné pomoci přírodě či našemu okolí. Naši malí pomocníci pomohli poklidit školní zahradu, kterou téměř denně využíváme nebo se vydali k autobusové zastávce, kde obnovili malované obrázky. Za...

Výukový program Dravci

09.10.2019 18:59
Na druhou vyučovací hodinu se celá škola přezula a oblékla, protože za námi přijel sokolník a předvedl nám ukázku výcviku dravců. Nechyběl orel skalní, raroh obecný, sova pálená - Evelín, výr velký, sýček obecný, krkavec obecný - Ronja, káně lesní, poštolka obecná - Fišta, káně rudoocasé a také...