Šablony OP JAK

Operační systém Jan Amos Komenský
Spolufinancováno Evropskou unií
 

Z Operačního programu Jan Amos Komenský obdržela škola dotaci ve výši 691.025,00 Kč na projekt Tvořivý Knířováček, registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0001892

Účelem dotace je: 

- zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání 

- zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 7. 2023 

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2025 

Doba trvání projektu: 24 měsíců

A3-plakat-publicita.pdf