Náš tým

Mgr. Monika Bystřická Mandíková

Ředitelka školy, vyučující v 5.r. matematiku, tel: 778 726 743

Mgr. Helena Mandíková

Třídní učitelka 1. ročníku, ředitelka školy v letech 1992-2012, školní preventista  tel: 778 726 743

Mgr. Petra Chválová

Třídní učïtelka 2. ročníku. Tel.: 778 726 743

Mgr. Kateřina Novotná

Třídní učitelka 3. ročníku. Tel.: 778 726 743

Mgr. Jaroslava Mikanová

Třídní učitelka 4. ročníku. Tel.: 778 726 743  

Mgr. Marta Suchomelová

Třídní učitelka 5. ročníku. Tel.: 778 726 743

Marie Tomášková, DiS.

Vychovatelka ŠD, 1. oddělení, Tel.: 778 726 743

Lenka Kobzová, DiS.

Vychovatelka ŠD, 2. oddělení, školní asistent. Tel.: 778 726 743