Náš tým

Mgr. Monika Bystřická Mandíková

Ředitelka školy, třídní učitelka 4. ročníku, tel: 778 726 743

Mgr. Helena Mandíková

Třídní učitelka 1. ročníku, ředitelka školy v letech 1992-2012, školní preventista  tel: 778 726 743

Mgr. Kateřina Novotná

Třídní učitelka 2. ročníku. Tel.: 778 726 743

Mgr. Petra Chválová

Třídní učïtelka 3. ročníku. Tel.: 778 726 743

Mgr. Jaroslava Mikanová

Třídní učitelka 5. ročníku. Tel.: 778 726 743

Mgr. Marta Suchomelová

Vyučující ve 4. a 5 ročníku český jazyk, vlastivědu, přírodovědu, výtvarnou výchovu; tel.: 778 726 743

Marie Šplíchalová, DiS.

Vychovatelka ŠD, 1. oddělení, Tel.: 778 726 743

Andrea Nováková

Vychovatelka ŠD, 2. oddělení, asistent pedagoga Tel.: 778 726 743