Informace subjektu údajů o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYSOKÉ MÝTO, KNÍŘOV, příspěvková organizace, se sídlem Vysoké Mýto - Knířov 11, 566 01, Vysoké Mýto, IČO 709 986 71 (dále jen správce), poskytuje v souladu s čl. 12 a násl. nařízení subjektům údajů níže uvedené informace o zpracování osobních údajů.

Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává.

V případě potřeby se mohou subjekty údajů obrátit na správce na níže uvedených kontaktech:

doručovací adresa: Vysoké Mýto - Knířov 11, 566 01, Vysoké Mýto

adresa datové schránky: tg5mud4-16

e-mailová adresa: skola@zsknirov.com

telefon: 778 726 743

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle tohoto nařízení. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

titul, jméno, příjmení: Ing. Martin Dušek

e-mailová adresa: vysokemyto@viavis.cz

Zpracování osobních údajů je prováděno zejména za účelem řádného vedení předepsaných agend a plnění právních předpisů, personální a mzdové agendy, daní a účetnictví a zdravotního pojištění.