Projekty a soutěže

V naší škole po celý rok probíhá řada soutěží a projektů dlouhodobých i časově omezených. Rádi bychom Vás s nimi seznámili a věřte, že snahou všech pedagogických pracovníků školy je neustále níže uvedený přehled obohacovat.

 • mezi největší školní akce patří "Vánoční jarmark" a "Zahradní slavnosti", na což se celá škola vždy připravuje velmi dlouho a pečlivě
 • celoškolní a celoroční projekt " O bystrého Knířováka ", jekož vyhodnocení probíhá vždy každý pátek, kdy žáci po celý týden odpovídají na tematicky zaměřené otázky a ze správných odpovědí jsou vylosováni tři výherci drobných odměn
 • celoroční soutěž ve sběru drobného hliníku " O poklad žížaly Mejťandy"
 • celoroční účast v projektu Recyklohraní, ve kterém sbíráme ve škole použité baterie, třídíme drobný elektroodpad a plníme rozličné ekologicky zaměřené úkoly
 • soutěž v poznávání přírodnin vyhlášená základní školou v České Třebové (měsíc květen)
 • Knířovský X-factor: děti soutěží ve zpěvu či tanci
 • soutěž "O nejhezčí kraslici" vyhlášená žáky 2. ročníku (duben)
 • projekt "Barevný týden" (duben)
 • matematická soutěž "Klokan"
 • matematická soutěž "Matýsek" (4. - 5. ročník)
 • matematická soutěž - Matematická olympiáda (5. ročník)
 • projekt " Procestujem celý svět" ( březen - červen)
 • projekt " Zvířátka u nás" -  celoroční péče o zvířata (morčata, zakrslé králíky, osmáky) v přírodovědeckém koutku,v zimě plnění krmítek i krmelce a příprava vánočního stromu pro zvířátka

Po celý rok probíhají menší třídní projekty v rámci jednotlivých předmětů - například:

 • " Project time" (5.r.)                                                              
 • " Počítáme s indiány" (1.r.)                                                          
 • " Řemesla okolo nás" (2.r.)   
 • " Strom čtenářů" (3.r.)
 • " Cestovní horečka" (3.r.)                                     

                             

 

Samozřejmostí je účast na výtvarných, literárních či ekologicky zaměřených soutěžích, ve kterých naši žáci dosahují úspěchů.