Rozvrhy tříd 2023/2024

 

1. třída Mgr. Helena Mandíková                                                                       

 

1.

2.

3.

4.

 

 

 

PO

Čj

M

Čj

 

 

 

ÚT

Čj

M

Čj

Prv

 

 

 

ST

Čj

Tv/Aj

Aj/Tv

Čj

 

 

 

ČT

Čj

M

Hv

Vv

 

 

 

Čj

M

Tv

Prv

 

 

 

                                                                                                                          

 2. třída Mgr. Petra Chválová

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PO

Čj

M

Vv

Čt/Ps

 

 

 

ÚT  

M

Čj

Prv

Tv

 

 

 

ST

Ge

Čj sl

Hv

Aj

Čt/Ps

 

 

ČT

Čj

M

Prv

Čt

 

 

Čj

M

Čt

Tv

 

 

 

 

3. třída Mgr. Kateřina Novotná

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PO

Čj

Aj

M

Vv

 

 

 

ÚT  

Čj

M

Tv

Prv

Čt/Ps

 

 

ST

Mg

Aj

Prv

Sl

 

Čt

ČT

Čj

M

Tv

Hv

 

 

 

Čj

M

Aj

Prv

Čt/Ps

 

 

 

 

 

 

 

 

4. třída  Mgr. Jaroslava Mikanová

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PO  

M

Čj

Lit

Tv/Aj

Aj/Tv

 

 

ÚT

Čj

M

Aj

      

Vv

Vv

ST

Mg

Čj

Vl

Hv

 

 

ČT

Čj

M

Lit

Tv

 

 

M

Čj sl

Vl

Aj/Inf

Inf/Aj

 

 

 

5. třída  Mgr. Monika Bystřická Mandíková

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PO

Čj

M

Tv

Lv

Inf

 

 

ÚT

M

Čj

Hv

Aj

 

 

ST

Čj

Mg

Aj

Tv

Vl Z

 

 

ČT

M

Čj sl

Aj

 

Vv

Vv

Čj

M

Lv

Vl D

 

 

 

 Vysvětlivky:   

čj.............český jazyk             

čjsl..........česky jazyk sloh             

čt.............čtení                   

čt/ps.......čtení a psaní 

lv.............literární výchova   

inf........... informatika

aj.............anglický jazyk       

prv...........prvouka

m.............matematika          

mg..........matematika geometrie

vl.............vlastivěda             

.............přírodověda

hv............hudební výchova    

tv.............tělesná výchova

.............pracovní činnosti      

vv.............výtvarná výchova

ŠD.............školní družina