Rozvrhy tříd pro školní rok 2020/2021

Rozvrhy tříd pro školní rok 2020-2021 web.pdf

Upravený rozvrh od pondělí 12.dubna 2021

 

 Vysvětlivky:   

čj.............český jazyk             

čjsl..........česky jazyk sloh             

čt.............čtení                   

čt/ps.......čtení a psaní 

lv.............literární výchova   

inf........... informatika

aj.............anglický jazyk       

prv...........prvouka

m.............matematika          

mg..........matematika geometrie

vl.............vlastivěda             

.............přírodověda

hv............hudební výchova    

tv.............tělesná výchova

.............pracovní činnosti      

vv.............výtvarná výchova

ŠD.............školní družina