Rozvrhy tříd pro školní rok 2017/2018

1. třída                                                                    

   1.   2.3. 4.5.6.7.
POČj   M   Čj Hv   
ÚT Čj  MČj Vv   
STČj AjTv Prv   
ČTČjMČj Pč   
ČjMTv Prv   


 2. třída

  1.    2.3.4.5.6.   7.
POČjMPrv Aj   Čt/Ps  
ÚT  Čj MgTv Vv   
 
STČj-sl  Tv    Prv Hv 
ČTČjMČt Pč
  
ČjMPrv Čt/Ps   

 

3. třída

  1.  2. 3.   4.5.   6. 7.
POČj  Tv M Aj 
  Prv  Vv
ÚT  M   Čj-sl  Pč Čt/Ps  

ST Čj   M Prv Aj    Čt Hv
ČTČj Mg  Tv Aj   
Čj MPrv Čt/Ps   

 

4. třída

       1.   2.  3. 4.   5.    6.   7.
PO ČjM AjTv  Př
   
ÚTČj M   Aj       Vl   Lv
STČj-sl M PřInf  Hv
 
ČTČjTv MLv   Vv     Vv
ČjMg Aj Vl   


5. třída 

 1.   2.3.4.  5.    6. 
7.
PO   Čj MTv Aj    Lv     
ÚTČj MHv Př        Inf
 Lv
STČj Mg Aj Vl-Z  Pč     
ČTM  AjČj-sl Př            Vv  
Vv
Čj TvVl-D M   

 

 Vysvětlivky:   

čj.............český jazyk             

čjsl..........česky jazyk sloh             

čt.............čtení                   

čt/ps.......čtení a psaní 

lv.............literární výchova   

inf........... informatika

aj.............anglický jazyk       

prv...........prvouka

m.............matematika          

mg..........matematika geometrie

vl.............vlastivěda             

.............přírodověda

hv............hudební výchova    

tv.............tělesná výchova

.............pracovní činnosti      

vv.............výtvarná výchova