Rozvrhy tříd 2021/2022

 

1. třída Mgr. HELENA MANDÍKOVÁ                                                                       

 

1.

2.

3.

4.

 

 

 

PO

Čj

M

Čj

 

 

 

ÚT

Čj

M

Čj

Prv

 

 

 

ST

Čj

Aj

VV

Tv

 

 

 

ČT

Čj

M

Prv

Hv

 

 

 

Čj

M

Tv

Čj

 

 

 

                                                                                                                          

 2. třída Mgr. PETRA CHVÁLOVÁ

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PO

Čj

M

Tv/Čt

Tv/Čt

 

 

ÚT  

Čj

M

Čt/ps

Prv

 

 

 

ST

Čj

Mg

Vv

Čt

 

 

 

ČT

M

Tv/AJ

Aj/Tv

Čjsl

Hv

 

 

Čj

M

Čt/ps

Prv

 

 

 

 

3. třída Mgr. KATEŘINA NOVOTNÁ

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PO

Čj

Aj

M

Čt/ps

 

 

 

ÚT  

M

Aj

Čjsl

Prv

VV

 

 

ST

Čj

Mg

Tv

Prv

 

Čt

ČT

M

Čj

Prv

Hv

 

 

 

Čj

Tv

M

Aj

Čt/ps

 

 

 

 

 

 

 

 

4. třída  Mgr. JAROSLAVA MIKANOVÁ

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PO  

M

Čj

Aj

 

Vv

VV

ÚT

M

Čj

Vld

Lv

      Tv

 

 

ST

Čj

Mg

Aj

Hv

 

 

ČT

M

Čjsl

Inf

Aj

 

 

M

Čj

Vlz

Tv

Lv

 

 

 

5. třída  Mgr. MARTA SUCHOMELOVÁ

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PO

Čj

M

Lv

Aj

 

 

ÚT

Čj

M

Tv

Vld

 

Vv

Vv

ST

Mg

Čj

Lv

Inf

 

 

ČT

M

Aj

Čjsl

Tv

Hv

 

 

Čj

M

Aj

Vlz

-----

-----

 

 Vysvětlivky:   

čj.............český jazyk             

čjsl..........česky jazyk sloh             

čt.............čtení                   

čt/ps.......čtení a psaní 

lv.............literární výchova   

inf........... informatika

aj.............anglický jazyk       

prv...........prvouka

m.............matematika          

mg..........matematika geometrie

vl.............vlastivěda             

.............přírodověda

hv............hudební výchova    

tv.............tělesná výchova

.............pracovní činnosti      

vv.............výtvarná výchova

ŠD.............školní družina