Rozvrhy tříd 2022/2023

 

1. třída Mgr. Helena Mandíková                                                                       

 

1.

2.

3.

4.

 

 

 

PO

Čj

M

Čj

 

 

 

ÚT

Čj

M

Čj

Prv

 

 

 

ST

Čj

Čj

Aj

Tv

 

 

 

ČT

Čj

M

Hv

Vv

 

 

 

Čj

M

Tv

Prv

 

 

 

                                                                                                                          

 2. třída Mgr. Kateřina Novotná

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PO

Čj

M

Tv

Čt/Ps

 

 

 

ÚT  

M

Aj

Sl

Prv

 

 

ST

Ge

Čj

Hv

Čt/Ps

 

 

 

ČT

Čj

M

Prv

Vv

Čt

 

 

Čj

M

Čt

Tv

 

 

 

 

3. třída Mgr. Petra Chválová

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PO

Čj

M

Aj

Prv

 

Vv

Čt

ÚT  

M

Sl

Tv/Aj

Aj/Tv

 

 

 

ST

Čj

M

Hv

Prv

Čt/Ps

 

 

ČT

Ge

Čj

Aj/Tv

Aj/Tv

 

 

 

Čj

M

Prv

Čt/Ps

 

 

 

 

 

 

 

 

4. třída  Mgr. Monika Bystřická Mandíková

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PO  

M

Čj

Lit

Tv

Aj

 

 

ÚT

Čj

M

Hv

      Inf

 

 

ST

Čj

Mg

Tv

Vl

 

Vv

Vv

ČT

Aj

M

Lit

Sl

 

 

M

Čj

Aj

Vl

 

 

 

5. třída  Mgr. Jaroslava Mikanová

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PO

Čj

M

Lv

Hv

Inf

 

 

ÚT

M

Aj

Sl

 

Vv

Vv

ST

M

Čj

Vl

Aj

Tv

 

 

ČT

Čj

Ge

Lit

 

 

Čj

M

Vl

Aj

Tv

 

 

 

 Vysvětlivky:   

čj.............český jazyk             

čjsl..........česky jazyk sloh             

čt.............čtení                   

čt/ps.......čtení a psaní 

lv.............literární výchova   

inf........... informatika

aj.............anglický jazyk       

prv...........prvouka

m.............matematika          

mg..........matematika geometrie

vl.............vlastivěda             

.............přírodověda

hv............hudební výchova    

tv.............tělesná výchova

.............pracovní činnosti      

vv.............výtvarná výchova

ŠD.............školní družina