Historie školy

První zmínky o existenci školy v Knířově lze v kronice nalézt již v roce 1652. Škola byla jednotřídní a měla asi 80 dětí. Dne 17.9. 1877 byla otevřena nově postavená škola, která neměla samostatné třídy. Vždy se vyučovalo ve spojení dvou i více ročníků.
Od roku 1951 do roku 1975 byl ředitelem školy pan Vratislav Horáček. Po něm nastoupila na ředitelské místo p.Jaroslava Dostálová, která působila na této škole 17 let. V roce 1992 nastoupila bývalá ředitelka školy Mgr. Helena Mandíková. Počet dětí od roku 1977 vzrostl skoro dvojnásobně. Děti dojíždějí z okolních vesnic, ale zejména z nedalekého Vysokého Mýta. Díky velkému počtu dětí bylo možné otevřít úplný první stupeň základní školy. Dne 4.9.2000 bylo slavnostně zahájeno vyučování v samostatných třídách 1. stupně ZŠ.
Od školního roku 2003/2004 přešla škola do právní subjektivity. Hlavní změnou se stalo spádové přidělení k Vysokému Mýtu. A tak se škola v Knířově stala nejmenší základní školou ve Vysokém Mýtě.
Až do dnešní doby prošla škola řadou úprav a změn. Okolí a zahrada školy byly zmodernizovány. Díky sponzorům a přátelům školy byl na školní zahradě vybudován bazén, dřevěné herní konstrukce a v roce 2003 byla slavnostně otevřena "Pařezová chaloupka". Díky projektu "Indoš" byla ve škole zřízena počítačová učebna, která je plně využívána žáky i učiteli školy a díky sponzorům se daří ji neustále rozšiřovat i modernizovat. V půdních prostorách školy slouží dětem herna a učitelům kabinet.
V současné době má škola kapacitu 85 dětí. Pedagogický sbor sestává z 5 učitelek  a 2 vychovatelek.

Školní družina má 2 oddělení a kapacitu 60 dětí. Vychovatelky: Marie Tomášková, DiS., Lenka Kobzová, DiS.

V roce 2012 byla jmenována ředitelkou školy Mgr. Monika Bystřická Mandíková.                                                                                                

Učitelka 1.ročníku a bývalá dlouholetá ředitelka školy: Mgr. Helena Mandíková

Učitelé: Mgr. Marta Suchomelová , Mgr. Petra Chválová, Mgr. Jaroslava Mikanová, Mgr. Kateřina Novotná.