Informace rodičům

Ukončení sběru papíru a hliníku

26.01.2021 13:46
Milí rodiče,  velmi nás to mrzí, ale současná legislativa odpadového hospodářství nás dohnala k rozhodnutí, že ukončujeme veškerý sběr papíru a hliníku.  Nadále podporujeme projekt Recyklohraní. Sbírat s námi tak můžete staré telefony, vybité baterie, drobné elektro a...

Sběr starých mobilů

07.01.2021 22:05
Pokud jste byli - děti, rodiče, prarodiče, známí,... tak moc hodní, že Vám Ježíšek přinesl nový mobil, máme super využití pro ten starý. Zapojili jsme se do soutěže Recyklohraní - Starý mobil pro Remobil. Můžete tak přispět k ochraně přírody a naše děti zkusí štěstí vyhrát zajímavé ceny. Staré...

Výuka od 4.1.2021

04.01.2021 07:49
Vážení rodiče, veškeré informace ohledně výuky od pondělí 4.1.2021 jste obdrželi od třídních učitelů v průběhu vánočních prázdnin. 1.a 2.ročník pokračuje v prezenční výuce normálně ve škole s omezeným setkáváním mezi třídami, bez tělocviku i zpěvu a stále s rouškami. Školní družina je organizována...

Konec roku 2020

15.12.2020 18:20
MŠMT nařídilo na dny 21.a 22.12. volno pro děti v rámci "Dnů boje proti COVIDU". Nás to netěší ani trochu, jelikož si myslíme, že každý den ve škole je pro děti dobrý. Ještě víc nás mrzí, že musíme zrušit již naplánované předvánoční setkání. Situace a nařízená omezení takovou akci nedovolují....

Výukový program 3.-5.r.

08.12.2020 19:50
Ve čtvrtek proběhně ve 3.-5.r. program Eurocentra Pardubice na téma - VÁNOCE V ZEMÍCH EU. Přednáška seznamuje žáky s původem Vánoc a rozmanitostmi vánočních oslav, tradic, pokrmů a kuriozit napříč Evropou.

Návrat 3.,4., a 5.ročníku

19.11.2020 17:29
Vážení rodiče, zbývající ročníky by se měly vrátit do školy v pondělí 30.11.2020. Na všechny dětí se již moc těšíme a nemůžeme se dočkat společných chvil ve škole. Na základě bližších pokynů z MŠMT budete informování o organizaci výuky třídními učiteli v průběhu příštího týdne. Tradiční adventní...

Matematický klokan

12.11.2020 17:56
Žákům 3. -5.r. byly poslány informace o mezinárodní soutěži Matematický klokan. Žáci jsou podle věku rozděleni do kategorií Cvrček a Klokánek (děti v kategorii spadají do loňského školního roku, odkdy je soutěž přesunuta). Pracovat na zadání mohou žáci ještě dnes a zítra. Termín pro odevzdání byl...

Ošetřovné

15.10.2020 07:00
Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?  Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a...

Výukové programy

14.10.2020 22:25
Na dobu 14-ti dnů obdržela naše škola vyukové programy pro naše žáky zdarma, tak jako jsme byli zvyklí na jaře. Pin ke spuštění Didakty a link k Nové škole obdržíte v e-mailech od svých třídních učitelek. Další tipy na procvičování:...

Oběd ze školní jídelny

14.10.2020 22:20
Po dobu distanční výuky si žáci mohou odebírat oběd ze školní jídelny ZŠ Jiráskova, a to do jídlonosičů. Všichni mají obědy odhlášeny, je třeba se domlouvat individuálně s vedoucí ŠJ, paní Sotonovou.