Abeceda peněz

01.02.2023 23:07

Žáci 2. a 4. ročníku mají za sebou výukový program Abeceda peněz. Nejprve všichni zvládli vstupní kvíz a poté se těšili na praktickou část, kdy je ve škole navštívila zástupkyně z České spořitelny, aby pokračovali praktickými dovednostmi v oblasti finanční gramotnosti. V dalších dnech navázali se svými paní učitelkami. Druháčci si vytvořili svůj obchod. Čtvrťáci se mohou těšit na akci "Podnikavá škola", kdy si založí svou vlastní společnost a budou muset zvládnou hospodařit se svými příjmy a výdaji.

Zpět