Den Země

24.04.2021 10:40

Páteční projektový den strávily děti z části ve škole, kdy si povídaly o třídění odpadu, co vše můžeme pro naši planetu udělat, plnily úkoly a pracovní listy, zhlédly video s ukázkami ohrožených rostlin a živočichů v Pardubickém kraji nebo ztvárnily naši Zemi kolorovanou kresbou zdravé planety. V praktické části se vydaly děti do okolí školy = do přírody, kde sledovaly na školní pěstitelské části zahrady zasetá semínka a rostlinky, sbíraly odpadky v blízkosti školy nebo třídily odpad do správných kontejnerů. Všechny děti vědí, jak správně třídit a co mohou udělat pro naši planetu ještě lépe.

Zpět