EDUbus

05.06.2019 20:48

Ve středu ráno se na knířovském parkovišti objevil autobus, se kterým nikdo nejel na výlet. Měl název EDUbus - nebo-li mobilní polytechnická laboratoř pro školy. Pomocí aktivizujících výukových metod, moderních technologií a atraktivního prostředí se žáci 2.r. seznámili s robotikou a Ozobotem a starší děti 3.-5.r. se seminářem Tlakohrátky - pomocí pokusů se děti seznámily s atmosferickým tlakem a se změnami objemu vzduchu.

Zpět