Info ze ŠD - návštěva kina

16.10.2023 20:37

V pátek 20.10. se děti při odpolední družině vydají do kina na promítání filmu SUPER MARIO BROS VE FILMU. 

Akce je dobrovolná. Děti, které o kino nemají zájem, jsou ve družině a odcházejí podle zápisového lístku. 

Zpět